Nun
Stichting MFI Projecten Over Muktinath Foto-album Donaties Contactgegevens Home
Onderwijs
Verbetering levenstandaard
Restauratie
Cultuurbehoud
Onderwijs
 
 

Vrouwen in de Himalaya van Nepal genieten nauwelijks onderwijs. In de overwegend agrarische cultuur wordt hun leven van jongsaf aan ingevuld door arbeid op het land, gecombineerd met de zorg voor kinderen.

Als alternatief voor het – vaak al op jonge leeftijd – trouwen en kinderen krijgen kunnen meisjes tot een nonnengemeenschap toetreden. Dit geldt met name voor dochters uit de armste gezinnen, voor wie het leven als non daarmee niet altijd een welbewuste keuze is. Met deze stap leggen zij hun leven echter niet per se definitief vast. Vooral meisjes die al vóór de puberteit non zijn geworden, kunnen op latere leeftijd probleemloos voor een andere invulling van hun leven kiezen. Noch binnen de nonnengemeenschap, noch daarbuiten zullen zij bij uittreding met de nek worden aangekeken.

Duidelijk is dat de emancipatie van vrouwen in Nepal langs andere lijnen loopt dan bij ons in het Westen. Religieuze tradities bieden bij uitstek een mogelijkheid ondersteunend te zijn aan de verzelfstandiging van vrouwen. Door de financiële ondersteuning van een boeddhistische nonnengemeenschap in de Nepalese Himalya draagt de Muktinath Foundation International (MFI) haar eigen steentje aan deze vrouwenemancipatie bij.

Vrienden van Muktinath
ANBI