Nun
Stichting MFI Projecten Over Muktinath Foto-album Donaties Contactgegevens Home
Onderwijs
Verbetering levenstandaard
Restauratie
Cultuurbehoud
Verbetering levensstandaard
 
  Vóór de oprichting van de MFI hadden de nonnen van Muktinath-Chumig Gyatsa geen daadwerkelijke bron van inkomsten. Naast het vervullen van hun taken als beheerders van Muktinath, moesten ze daarom op het land werken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ook woonden een aantal nonnen nog – of opnieuw – bij hun ouders in, waardoor er geen sprake van een echt gemeenschapsleven was. Onderwijs werd nauwelijks gevolgd. In plaats van een zelfstandig leven als non te leiden waren de Muktinath-nonnen in feite dus net zo afhankelijk als hun dorpsgenoten die in een gezinsleven het hoofd boven water moesten zien te houden.

De MFI heeft zich het lot van de vijfentwintig nonnen van Muktinath aangetrokken. Door vanaf 2000 de verantwoordelijkheid voor hun levensonderhoud van hen over te nemen, stelt de MFI de nonnen in staat zich primair te richten op hun taken als non, zoals scholing, spirituele oefening en dienstverlening. Hiermee vervullen de nonnen binnen hun berggemeenschap een voortrekkersrol.
Het verschil tussen de bedeesde, afhankelijke nonnen in 2000 en de trotse, van hun gemeenschap financieel onafhankelijke vrouwen acht jaar later, is enorm!

 

Vrienden van Muktinath
ANBI