Nun
Stichting MFI Projecten Over Muktinath Foto-album Donaties Contactgegevens Home
Onderwijs
Verbetering levenstandaard
Restauratie
Cultuurbehoud
Cultuurbehoud
 
 

In deze tijd van globalisering, ook in de HImalaya, is het belangrijk de rijke lokale cultuur van de Nepalese Himalaya te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden. Naast ondersteuning van de nonnen met al hun levende culturele en religieuze gebruiken en tradities, is restauratie belangrijk, maar ook onderzoek, vastlegging en beschrijving van het bestaande.

Beeldarchief
Sinds begin 2000 maakt de MFI foto-, geluid- en video-opnamen van het leven van de nonnen van Muktinath en de lokale bewoners. Hierdoor is nog net een beeld vastgelegd van de tijd vóór aansluiting van Muktinath op het elektriciteitsnet in 2004. In 2005 zijn met het oog op samenwerking de eerste contacten gelegd met het Digital Himalaya Project,

Onderzoek
Vanuit het oogpunt van cultuurbehoud en culturele bewustwording ijvert de MFI onder meer voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de unieke pelgrimsplek en de daaraan verbonden lokale Tibetaans-boeddhistsiche cultuur. Het archief van de MFI is reeds het meest uitgebreide dat over Muktinath-Chumig Gyatsa is te vinden.

Vrienden van Muktinath
ANBI